Pierwsza inicjatywa: KLAUZULA SUMIENIA DLA PACJENTÓW W PRAKTYCE

Każda pacjentka powinna mieć prawo do tego, by dysponować wiedzą na temat szpitala czy kliniki, w której będzie rodzić swoje dziecko. Taką wiedzę powinna mieć również rodzina i osoby zainteresowane. Ważne jest to również dlatego, by mieć pewność, iż ręce które odbierają dziecko nie są tymi samymi, które zabijają inne dzieci.

Ruszyła szeroka akcja stowarzyszenia „Ręce życia” oraz Kazimierza Jaworskiego, senatora RP, której celem jest zbieranie podpisów pod społecznym projektem zmiany w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Celem autorów zmiany jest wprowadzenie realnej klauzuli sumienia dla pacjentów.

Stworzenie klauzuli sumienia miałoby odbywać się w praktyce w ten sposób, że Rada Ministrów będzie zobligowana przedkładać sejmowi roczne sprawozdanie o ilości przerwanych ciąż na terenie kraju oraz podstawach prawnych dokonanych aborcji. Do tego sprawozdania dołączona zostanie lista szpitali, które przeprowadzały takie zabiegi. Powyższe informacje miałby być aktualizowane przez resort zdrowia i zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Po ujawnieniu informacji dotyczącej działań jednej z rzeszowskich klinik gdzie na jednym piętrze odbierane są nawet bardzo wczesne ciąże, na drugim zaś dokonuje się aborcji, doszło do protestów społecznych, co więcej, również położne w owej klinice nie godziły się na takie działania, doszliśmy do wniosku, że władze państwowe powinny ujawniać informację dotyczące aborcji – mówi Kazimierz Jaworski, senator RP.

Parlamentarzysta podkreśla, że sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej gdyby opinia publiczna miała możliwość pozyskania informacji czym zajmuje się dany podmiot. Taka sytuacja sprawiłaby, że pacjenci w sposób bardziej świadomy dokonywaliby wyboru szpitala, a personel medyczny miałby większe szanse na kierowanie się własnym sumieniem, a do tego nie byłby zmuszany do milczenia w podobnych sprawach.