DR WANDA PÓŁTAWSKA DO SENATORÓW RP: PRAWO NIGDY NIE MOŻE ZMUSZAĆ DO NIEMORALNOŚCI

Deklaracja Wiary jest świadectwem złożonym przez lekarzy, którzy w swojej praktyce starają się sprostać temu, czego nauczał Jan Paweł II. Analogiczna deklaracja polityków powinna polegać na zgłaszaniu i popieraniu konkretnych projektów ustaw odbudowujących w naszym porządku prawnym moralny fundament naszej cywilizacji.

Uprzedniość zasad moralnych do stanowionego prawa oznacza, iż prawo nigdy nie może zmuszać do niemoralności. Bardzo dobrze się stało, iż w odpowiedzi na Deklarację Wiary w Senacie Rzeczpospolitej zainicjowano akcję na rzecz wykreślenia z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, w wypadku gdy lekarz odmawia popełnienia niemoralności, obowiązku wskazania innego lekarza, który to uczyni. Przepis ten skazywał lekarzy na to, iż tak czy inaczej, w niemoralności muszą uczestniczyć. Wskazanie innego lekarza z moralnego punktu widzenia jest bowiem współudziałem w popełnieniu niemoralnego czynu.
Zwracam się z prośbą do wszystkich Senatorów, szefów partii i klubów parlamentarnych o poparcie tej inicjatywy. Złożenie podpisów pod projektem ustawy, tak by mógł on trafić pod obrady Senatu i popieranie go w dalszych pracach, aż do uchwalenia. Sprawa, której dotyczy projekt, jest jednym z wielu postulatów środowisk lekarskich popierających Deklarację Wiary. Będziemy wdzięczni za przyczynienie się do jego wykonania tak, by za nim mogły pójść kolejne.

(-) dr Wanda Półtawska

Kraków, 5 czerwca 2014 r.