Kontakt

Stowarzyszenie Wsparcia Położnych „Ręce życia”

Przewodniczący grupy inicjatywnej: Kazimierz Jaworski, senator RP

e-mail: poczta@recezycia.pl